Productes

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Amb els plànols procedents del nostre departament de disseny conformem perfils d'acer estructural i xapa. Utilitzant la tècnica d'electrosoldat realitzem unions de cargol o soldadura a l'obra.

Els oferim diferents tipus d'estructures:

  • Estructura a base d'entramat horitzontal de perfils forjats, amb o sense xapa afegida.
  • Jàsseres armades o alleugerides tipus BOYD.
  • Tanques de gelosia.
  • Pòrtics hiperestàtics.

TANCAMENTS

Utilitzant el material escollit pel client, el departament tècnic dissenyarà cobertes i tancaments destinats al seu posterior muntatge pels nostres tècnics.

  • Cobertes i tancaments aïllats a base de sandwitx construït "in situ" o amb plafons prefabricats de poliuretà expandit.
  • Cobertes simples i paraments amb xapa greca galvanitzada o prelacada.
  • Translúcids en cobertes i paraments mitjançant perfils de polièster o plafons modulars de policarbonat cel·lular.
  • Solucions decoratives de façana a base de cassets, perfils i plafons arquitectònics.

TOT INCLÒS

Si el client ho desitja podem oferir, a més de l’estructura metàl·lica, el moviment de terres d’obra civil, fonaments, instal·lacions, etc. 
Aquestes són algunes de les obres que hem dut a terme amb tot inclòs:

tot inclos

Treballs Especialsespeciales

Realitzem treballs especials per a instal·lacions industrials i obra pública:
- Ponts.
- Fàbriques per a la indústria alimentària.
- Torres de destil·lació.
- Escala d'emergència i manteniment.
- Jàsseres de grans dimensions.
- Passarel·les.
- Cellers.
- Cambres frigorífiques.
- Complexos poliesportius.